Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

lollipopporn
8969 2989 500

earthil:

travel, love, live

Reposted fromkimik kimik viacocaineblues cocaineblues
lollipopporn
2733 de91
Reposted fromflesz flesz viadzony dzony
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialugola lugola

May 01 2015

5724 8ac8 500

bergsmotiv:

norge - norway.

nusfjord i lofoten.

(thank you, mathilda.)

Reposted fromLauderdak Lauderdak vialugola lugola
lollipopporn
4596 fdcf

I got one life right? Mine.
But I want somebody else's sometimes.
Sometimes I feel like I'm fighting
for a life I ain't got time to live.


                                          ~ Dallas Buyers Club (2013)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszka puszka
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie
lollipopporn
lollipopporn

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

lollipopporn
lollipopporn

Reposted fromlifeless lifeless vianot-alice not-alice
—and now, if you want me, I literally come crawling back to you.
— Franz Kafka, from  Letters To Felice   (via unesaisonenenfer)
Reposted fromorendasophie orendasophie

April 26 2015

lollipopporn
Paris Sunset from the Louvre window
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viapuszka puszka
lollipopporn
8730 8a92 500
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viapuszka puszka
lollipopporn

M. Świetlicki – „Dwa dni wakacji”

Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę – seks po Danielsie jest o niebo lepszy
niż po haszyszu – i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię
ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo,
trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość,
ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.

Reposted fromdnienie dnienie viapuszka puszka
7462 d10e
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapuszka puszka
1435 4675 500
Reposted fromyachumi yachumi viapsychobabble psychobabble
lollipopporn
25thApril notetoself
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viapuszka puszka

April 25 2015

lollipopporn
Reposted fromdzass dzass viamorazmora morazmora
lollipopporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl